Afficher la légende

Mardi 4 Juin

« Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi »
09:00
00:59 - 15:00
Exploring Scholarly Data with Rexplore
 
 
10:00  
 
11:00  
 
12:00  
 
13:00  
 
14:00
14:00 - 17:00
Combinatorics of the hard-squares model
15:00  
 
16:00  
 
17:00  
 
18:00  
 
19:00